ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №2 "ЗІРОЧКА"

санаторного типу Ніжинської міської ради Чернігівської області

Організація гурткової  роботи в закладі дошкільної освіти (дитячому садочку) №2 «Зірочка» санаторного типу відбувається згідно Положення про гурткову роботу 

ДЛЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ ДИТИНОЮ В ЗАКЛАДІ ПРАЦЮЮТЬ ГУРТКИ ТА СТУДІЇ:

 Хореографічна студія «Грація"

Керівник: Вертюк Світлана Михайлівна

Мета:  Сприяти  індивідуальному становленню особистості дитини під  впливом цінностей хореографічного мистецтва. Сформувати елементарні основи хореографічної культури. Збалансувати в дитині фонд її бажань (інтереси, смаки, любов до мистецтва танцю) і фонд її можливостей  (музично-хореографічні здібності, танцювальні навички, творчі уміння).
Завдання: Виховання життєтворчих, естетичних, соціально-емоційних, позитивних особистісних якостей дітей. Виховання ставлення до хореографії як джерела  позитивних, радісних емоцій. Закладання основ правильного виконання  танцювальних рухів, набуття культури рухів. Формування у дітей уміння спілкуватися за допомогою танцювальних рухів. Вироблення у дитини життєрадісного, емоційно-вольового стану як домінуючого під час виконання танців і рухів та у щоденному житті. Формування правильної постави. Розвиток функціональних властивостей дихальної, серцево-судинної, нервової систем, фізичних якостей (спритність, гнучкість, сила, рівновага, координація, орієнтування в просторі, витривалість).
 
 
"ЦІКАВО З LEGO"
 
Керівник: Федоренко Тетяна Григорівна 
 

Мета: розкрити, зберегти та розвинути внутрішній  потенціал кожної дитини, формувати її цілісний світогляд  та збагачувати ігровий досвід засобами конструктора LEGO, розвивати креативний підхід до створення конструкцій, вчити здобувати знання в сучасному потоці інформації, сприяти успішній самореалізації дитини в умовах майбутнього дорослого життя.

Завдання: формувати у дітей цілісну систему уявлень про навколишній світ; формувати елементарні знання з основ математики, механіки; навчати дошкільників основним прийомам та способам конструювання різних моделей з деталей конструктора LEGО; доводити розпочату роботу до кінця, працювати поряд і разом з дорослим, з однолітками; планувати діяльність; аналізувати та оцінювати її результат; розвивати дрібну моторику, формувати зорову координацію рухів, правильну поставу; створювати умови для активного розвитку всіх психічних процесів, зокрема конструктивного мислення; репродуктивної та творчої уяви; образної, рухової та словесно-логічної пам’яті; збагачувати активний словник дошкільників та формувати навички зв’язного мовлення, вербального та невербального спілкування; формувати морально-етичні цінності; виховувати такі базові якості особистості, як самостійність, цілеспрямованість, наполегливість, креативність.       

 

 

Профілактично-оздоровча група "Здоров’ячок"

Керівник: Куль Людмила Михайлівна

 

 

Мета: здійснення роботи по відновленню та зміцненню здоров'я дошкільників, гармонійний розвиток особистість дитини, формування у дітей дбайливого ставлення до власного здоров'я.

Завдання: формування сталої звички здорового способу життя, основ валеологічної культури, запобігання та коригування плоскостопості, сколіозу, оздоровлення органів дихання та профілактика распіраторних захворювань. Гармонізація психічного, емоційного розвитку, загальне зміцнення організму через практичне застосування оздоровчих методик та технологій.