ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №2 "ЗІРОЧКА"

санаторного типу Ніжинської міської ради Чернігівської області

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ В ГАЛУЗІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

І. Базові

1. Закон України «Про освіту».                                                                                                                                                                                                                        

2. Закон України «Про дошкільну освіту».
3. Державний стандарт дошкільної освіти від 12.01.2021р. 
4.Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ, зі змінами від 28.04.2008 р.

5Постанови КМУ від 10.01.2019 №11 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти.

6. Постанови КМУ від 03.03.2020 №180 "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" 

7. Конвенція про права дитини. 
8. Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року в рамках Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженого Указом Президента України від 18.05.2019р. № 286/2019

9. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН №128 від 20.02.2002). 
10. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОН України №1/9-263 від 07.05.2007 р.). 
11. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у ДНЗ» (лист МОН №1/9-577від 29.07.2011р) 

12. Листи Міністерства освіти і науки України:

  • від 12.12.2019 №1/9-765 "Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти" 
  • від 14.02.2019 №1/11-1491 "Щодо організації роботи та дотримання вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЗДО" 
  •  «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у ДНЗ» (від 02.09.2016 №1/9-454).
  •  «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ» (від 02.09.2016 №1/9-456)
  •  «Організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546)
  •  «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249)
  •  «Організація інклюзивного навчання у закладах освіти» (від 26.06.2019 № 1/9-409).
  • від 20.10.2016 № 1/9-561 "Щодо організації роботи ДНЗ по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами" .

ІІ. Установчі документи

1. Положення про дошкільний навчальний заклад 
2. Про затвердження примірного Статуту ДНЗ 
3. Про застосування Типових штатних нормативів (лист від 18.02.2011 №1/9-114). 

ІІІ. Атестація

Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників»                                                                                                             

ІV. Діловодство

Наказ МОНМСУ від 01.10.2012 №1059  «Примірна  інструкція з діловодства в ДНЗ»                                     

V. Медичне обслуговування

1. Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ (наказ МОН України від 30.08.2005 № 432/496). 
2. Порядок медичного обслуговування дітей у ДНЗ (Постанова КМУ від 14.06.2002 №826).                                     

 VІ. Обладнання

Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в ДНЗ (наказ МОНУ від 11.09. 2002р. №509). 

УІІ. Планування

1. Про організовану і самостійну діяльність дітей у ДНЗ (№ 14/18-3082 від 26.07.2010). 

Освітні програми:
•    Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" (О.Білан)

*   Програма «Освіта для сталого розвитку» (Н.Гавриш)

*   Міжнародна програма з формування основ фінансово-економічної грамотності дошкільників «Афлатот»

Парціальні освітні програми:

* «Вчимося жити разом», програма розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7р. (Піроженко Т.О., Хартман О.Ю.);

* «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров`я та безпеки життєдіяльності дітей від 3р. до 6 р. (Лохвицька Л.В.);

 * «Мудрі шахи», програма з навчання старших дошкільників гри в шахи (Семизорова В., Романюк О.);

* «Дитяча хореографія» (Шевчук А.С.)      

УІІІ. Охорона життя і здоров’я

1. Лист МОНУ від 16.08.2010 №1/9-563 «Про методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах ДНЗ»
2. Наказ МОЗУ від 23.07.2002 №280. Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб.

3. Наказ МОН від 26.12.2017р. «Про організацію роботи з охорони праці та БЖД учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти».

4. Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період від 16.03.2013 №1/9-198

5. Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ у літній період від 28.05.2012 №1/9-413

6. Наказ МОЗ України  24 березня 2016р. №234 «Санітарний регламент для ДНЗ»

7. Наказ 20.04.2015р. № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форм власності»                                     

ІХ. Робота з дітьми, які не відвідують ЗДО

1. Лист МОНУ від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-р» 
2. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують ДНЗ (лист МОНУ №1/9-583 від 04.10.2007).                        

Х. Робота з батьками

1. Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку (лист МОН №1/9-666 від 27.09.2010 р.). 
2. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист МОН №1/9-811 від 17.12.2008 р.).
3. Положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховують в сім’ї (наказ МОН 30.06.2011 №714)                                                           

ХІ. Харчування

1.Постанова КМУ №305 "Порядок організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти"

Законодавство у сфері безпечності харчових продуктів в Україні

1.Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» № 1602 від 22.07.2014р.

2.Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» №2042 від 18.05.2017р.

3.Наказ Мінагрополітики «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведеного планового (позапланового) контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами» від 06.02.2017р. №358/30226.

4.Наказ Мінагрополітики «Про затвердження форми протоколу про порушення Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства  про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоровя та благополуччя тварин» №29 від 23.01.2018р.

5.Наказ Мінагрополітики «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) від 01.10.2012р. №590.

6. Проект Постанови КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, та порядку визначення періодичності планових заходів, державного контролю потужностей» .

7.Проект Закону України «Про Інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» №8450.

8.Проект Закону України «Про вимогу до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами (№4611 від 06.05.2016р.).