ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №2 "ЗІРОЧКА"

санаторного типу Ніжинської міської ради Чернігівської області

 ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №2 ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ  ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 

- формування сталої звички здорового способу життя

- впровадження в практику роботи сучасних освітніх та оздоровчих технологій

- інтеграція родинного та суспільного виховання в процесі формування життєвоспроможної особистості 

* ОРГАНІЗАЦІЯ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ДОШКІЛЬНИКІВ   

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ                                

* РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА ОСВІТНІМИ НАПРЯМАМИ БКДО: